En direkte advarsel til voldsutøvere

I 2019 fikk Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å utvikle en kampanje for å øke kjennskap til og kunnskap om avvergingsplikten (plikten er beskrevet i straffelovens § 196 og den gir oss alle plikt til å søke å avverge vold og overgrep). Primært mot fagfolk innen helse, oppvekst og omsorg, men også for folk flest, fordi kjennskap til en plikt som går foran taushetsplikten angår oss alle.

Kunde NKTVS

Hva Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold

Undersøkelser viser at det store flertallet ikke har hørt om avvergingsplikten, eller er usikre på hva den innebærer. Og da har de som synes verden kjennes utrygg et stort problem.

Kjære overgriper

Et grundig innsiktsarbeid avslørte at barrierene for å melde fra handler mye om frykt og ubehag, som er vanskelig å gjøre noe med. For det krever noe å si fra, med de konsekvensene det har, enten det er for deg selv eller dem det gjelder. Det man på en annen side kan gjøre noe med, er å minne om styrken i fellesskapet. Det gir en trygghet å vite at vi alle er pålagt å si fra - det er vår plikt. Å avverge vold og overgrep er ikke bare noe vi som medmennesker bør. Det er noe vi skal. Og vi - vi er veldig, veldig mange. Du ypper ikke med hele Norge.

Derfor ble løsningen å sende en direkte advarsel til voldsutøver. Kampanjen ble tatt ut i en hovedfilm som ble fulgt opp av ulike kortversjoner, relevante artikler, samt enkle grafiske poster med kunnskapsbyggende budskap.

Hyper viste allerede i anbudsrunden god forståelse for oppdraget. Samtidig utfordret de den tradisjonelle måten å tilnærme seg problematikken på.
Thorbjørn Laundal, kommunikasjonssjef i NKVTS

Resultater

Kampanjen gikk ut til en spisset målgruppe, og vi har nådd ut til 800 000 unike individer totalt. Engasjementet har vært høyt; vi har fått nærmere 80 000 klikk, flere tusen reaksjoner og hundrevis av kommentarer. Hovedfilmen har vært den som har generert mest oppmerksomhet, i tillegg ser vi at innholdsartiklene der vi løfter frem historier fra virkeligheten har hatt god effekt.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Kristin Selfors

Kristin Selfors

Kreatør / tekstforfatter