Quizen som kan redde liv

Kan en quiz redde liv? NKTVS (nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress for å forebygge og redusere helsemessige og sosiale konsekvenser.

Kunde NKTVS

Hva Konsept, kampanje og innhold

I forbindelse med en kampanje rettet mot fagfolk om plikten bak straffelovens §196, Avvergingsplikten, så vi behov for å gjøre flere fremstøt som kunne bidra til økt kunnskap og kjennskap til det brede lag i befolkningen. Aller helst fullt fortjent, det vil si uten kostnader.

Kunne vi klare å lirke kunnskapen inn til folk? For er man noen gang i modus for å ta innover seg en ukjent paragraf, informasjon du ikke trenger før du trenger den, og ikke minst tung tematikk?

Svaret er ja.

Det finnes en arena der det eneste vi vil, er alt det ovennevnte. Der vi bare må vite, for det er hele poenget. Vi snakker selvfølgelig om Norges favorittsyssel. Quiz! Og mange av Norges største aviser var med.

Som stolte ambassadører for kunnskapsformidling ble kvissmestere fra hele landet med på å redde liv gjennom kunnskap, og flere aviser inkluderte et lite, men viktig, spørsmål i sine quizer.

Rådgiver Johanna Nordberg Aas, kreatør Kristin Selfors og prosjektleder Una Solbakken Grosch med gull i Veldedig på Gullblyanten

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Una Solbakken Grosch

Una Solbakken Grosch

Avdelingsleder prosjektledere

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Kristin Selfors

Kristin Selfors

Kreatør / tekstforfatter