Se naturen for hva den gjør, ikke bare hva den er

Naturen er avhengig av at vi ser den for hva den faktisk gjør hver eneste dag. Kampanjen for WWF Verdens Naturfond skal vise nettopp dette: hvor stor betydning artene har i seg selv og for oss mennesker.

Kunde WWF Verdens naturfond

Hva Konsept, kampanje og innhold

Vi tar naturen for gitt, men realiteten er at vi mister stadig mer natur og flere arter er truet av utryddelse, også i Norge. Med denne kampanjen håper vi å bidra til at flere blir engasjerte, for vi trenger folk med oss i kampen for mer natur. Vi har ingen tid å miste.
Ina Toften, avdelingsleder kommunikasjon og innsamling i WWF Verdens naturfond.

Stopper du noen gang opp og tenker over jobben naturen og alle artene som lever der faktisk gjør? Naturen er så mye mer enn det vi ser, og nå er den i krise. For å bidra til å løse denne krisen, er naturen avhengig av at vi ser den, og jobben den gjør for oss mennesker og alt liv.

Fordi nordmenn flest nærmest har blitt immune mot fantastiske arts- og naturbilder og dessverre ofte tar naturen for gitt, presenterer vi artene på en annerledes måte. Det handler om å se naturen med litt andre øyne. Visste du for eksempel at elvemuslingen kan anses for å være Norges råeste vann- og miljøtekniker? Bare én enkel liten musling kan filtrere opptil 50 liter vann i døgnet! Eller at hummeren, som støvsuger havbunnen, er vår ivrigste renholdsarbeider under vann? Naturen og artsmangfoldet gjør en livsviktig jobb – helt gratis. Ved å gi dem yrkestitler, poengterer vi denne arbeidsinnsatsen de gjør. For naturen, miljøet og ikke minst, deg og meg.

I en storslått utendørskampanje fikk artene den hedersplassen de fortjener, naturligvis i tillegg til behørig distribusjon i sosiale medier.

Kampanjen er en av mange kommunikasjonsaktiviteter i WWFs arbeid opp mot naturtoppmøtet i Montreal, hvor verdens ledere skal samles for å fremforhandle en global naturavtale. WWF jobber for at denne avtalen skal bli så sterk, ambisiøs og forpliktende som mulig.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Øistein Skeie

Øistein Skeie

Kreatør / Tekstforfatter

Kristin Selfors

Kristin Selfors

Kreatør / tekstforfatter