Animasjon til sosiale medier

Vellykket kommunikasjon på sosiale medier krever god kanalforståelse, evne til å skape innhold som engasjerer, og et kontinuerlig fokus på endringer i algoritmer og formater. Videoinnhold prioriteres generelt høyere i nyhetsstrømmen enn statisk innhold, og den organiske spredningen i tillegg mye større. Animasjon er også godt egnet når kampanjer skal justeres og budskap skal spisses underveis.

Oslo kommune: Klimaetaten

Atea: Fleksimann

Atea: Green as a Service

Atea: Sikkerhet

GoAhead

Atea: Dell Rugged Series

Ønsker du vite mer? Ta kontakt!

Magne Hage

Magne Hage

Fagleder motion og animasjon

Morten Nagel

Morten Nagel

Produsent og produksjonsleder