Hæ? Driver Avinor med teknologi?

Hvordan rekruttere mer enn 50 nye tek-folk når du ikke er på målgruppens radar?

Kunde Avinor

Hva Employer branding

Avinor driver, med sine 2800 ansatte, 43 av Norges flyplasser. I tillegg er de sentrale i utviklingen av bærekraftig flydrivstoff og elektriske fly, noe som er avgjørende for både deres og flytrafikkens overlevelse. For å kunne realisere strategien om å utvikle fremtidens luftfart, har Avinor en ambisiøs teknologiagenda – og med det et behov for flere tek-folk. I første omgang skulle drøyt 50 tek-stillinger besettes før nyttår 2023.

Tek-folk er en svært ettertraktet yrkesgruppe. Og det hjelper ikke at Avinor ikke finnes på Universums lister over Norges mest attraktive tek-arbeidsplasser. Vi skulle altså snakke til en målgruppe som ikke tenker på Avinor som en attraktiv arbeidsplass for dem. Og blant de kvalifiserte søkerne vi skulle treffe, skulle det være en stor andel kvinner.

Men hvorfor tror ikke folk at Avinor er en spennende teknologiarbeidsplass? En merkevareundersøkelse fra 2022 viste at de fleste assosierer Avinor med drift. Og er det en ting vi vet om målgruppen, så er det at de er opptatt av å holde seg oppdatert og jobbe med det nyeste innen teknologi for å ikke henge etter eller bli irrelevante. Altså alt annet enn drift av gamle og tunge løsninger. Nyttebørsen kunne fortelle oss at Avinor fremstår litt kjedelig, og at 56 % er indifferente til Avinor.

Dybdeintervjuer med 8 Avinor-ansatte avslørte et misforhold mellom folks oppfatning og realiteten: en arbeidsplass der tek-folk jobber med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor innovasjon og ny teknologi. De ansatte opplever høy opplevd autonomi i hverdagen og gode læringsmuligheter, i et godt og trygt miljø. Vi fant rett og slett ut at Avinor er en «skjult perle» for tek-folk. De leverer til de grader på sin egen visjon og ansattløfte: Teknologi er selve hjertet i Avinor. Her jobber tek-folk av alle slag med å utvikle fremtidens luftfart. De har bare ikke vært gode nok til å bygge omdømme som tek-arbeidsplass. Noe det heldigvis er mulig å gjøre noe med.

Vi måtte bygge kunnskap hos en målgruppe som er likegyldig, uinteressert og/eller uvitende til Avinor som tek-arbeidsplass. Vi måtte knuse myter, fortelle historiene om alt det spennende de jobber med, og sist men ikke minst – få oppmerksomhet, være synlige der ute blant alle konkurrentene.

Resultater

Vi lyktes med å treffe nye målgrupper og skape interesse for Avinor som arbeidsplass! Kampanjen oppnådde god synlighet og generert godt med trafikk til fine priser, med totalt over 4,6 millioner visninger og 13 818 besøk til Avinors karrieresider i perioden. Totalt sett presterte kampanjen bedre enn benchmark mht kostnad per visning, klikk og engasjement. Etter endt kampanjeperiode hadde Avinor mottatt hele 1200 søknader på sine ledige stillinger, noe som er en kraftig økning fra tidligere kampanjer. 40 % av søkerne var kvalifiserte for stillingen de søkte, og av disse igjen var ca 50 % kvinner - begge deler en sterk økning jmf deres erfaring fra tidligere rekrutteringskampanjer. Ved årsskiftet hadde Avinor landet drøyt 30 av stillingene som var ute og med en snittalder på under 40 år.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Kristin Selfors

Kristin Selfors

Kreatør / Tekstforfatter

Martine Skjekkeland

Martine Skjekkeland

Kreatør / AD