Hjertebank

Hvordan øke tilliten til helsemyndighetene i Asker kommune og bidra til at flere med ulik språkbakgrunn følger kommunens helseråd?

Kunde Asker kommune

Hva Konsept, kampanje og innhold

I Asker kommune er det 130 ulike nasjonaliteter. Ikke rart at tema helse betraktes ulikt blant Askers innbyggere. Noen stoler på helsemyndighetene, andre ikke. Mange tror at god helse er tidkrevende eller vanskelig å få til. Andre vegrer seg for å gå til legen, og noen tenker; er ikke god helse bare å ta medisinen sin? En annen utfordring er at mange folk hører mer på flokken sin enn på Asker kommune. Så hvordan skulle vi få Asker kommune til å helt naturlig bli en del av flokken og bygge tillit så folk tok helserådene på alvor?

Jo, vi måtte skape en «vi-følelse», tilhørighet og ekte kjærlighet.

Derfor lanserte vi en litt annerledes bank – «Hjertebank». Med bruk av banksjargong skulle banken fortelle at Asker kommunes hjerte slår for sine innbyggere, samtidig som den skulle gjøre det klart at helsen er den viktigste investeringen. Med oss på laget fikk vi fire Asker-ambassadører som hver av dem frontet kampanjen med hvert sitt personlige investeringstips, og viste Asker-folket at det skal ikke mye til for å bedre helsen, og at god helse ofte kan være enklere enn man tror.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Ane Lynau

Ane Lynau

Kreatør / AD

Kristina Schaathun-Våreid

Kristina Schaathun-Våreid

Kreatør / Tekstforfatter