Hvordan få Oslos bedrifter og innbyggere til å investere i klimatiltak?

For at Oslo kommune skal nå sine ambisiøse klimamål må både bedrifter og innbyggere bidra i den grønne omstillingen. Men omstilling koster. Derfor deles det ut en rekke nye klimatilskudd som dekker 20 % av kostnadene. Resten må byens innbyggere og bedrifter dekke selv.

Kunde Klimaetaten i Oslo kommune

Hva Strategi og merkevarebygging / Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold

Løsning

For å bygge kjennskap til tilskuddsordningen og samtidig gjøre de så attraktive at både privatpersoner og bedrifter ville åpne lommeboka og gjøre de grønne investeringene, så skapte vi en to-trinns kampanje med en rekke forskjellige uttak og virkemidler til hvert klimatilskudd, for å oppnå best mulig effekt.

I 2021 delte Oslo kommune ut 27,5 millioner kroner i tilskudd, som førte til at Oslos befolkning og bedrifter har investert hele 130 millioner i viktige klimatiltak. Med andre ord, for hver krone som ble delt ut, investerte bedrifter og befolkningen 5 kroner.

Om Klimaetaten i Oslo Kommune: Klimaetaten skal være en faglig ressurs og pådriver for å nå kommunens klimamål. De har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo og forvaltning av Klima- og energifondet. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Ved å handle klimavennlig håper man også at befolkningen vil få mer klimavennlige holdninger.