Lansering av VO-linjen

Krisesentersekretariatet jobber for en hverdag uten vold og overgrep mot kvinner. Sekretariatet så et behov for et lavterskeltilbud både for voldsutsatte, pårørende og folk som møter voldsutsatte.

Kunde Krisesentersekretariatet

Hva Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold / Design og teknologi

Det ble besluttet at de skulle lansere pilotprosjektet Norges første nasjonale hjelpelinje for utsatte for vold og overgrep i nære relasjoner.

Men tjenesten trengte et navn, en visuell identitet, en nettside og historiefortelling for å bygge kjennskap til hjelpelinjen. Innsikten fortalte oss at vi hadde en utfordring; Vi skulle snakke til en målgruppe som ikke identifiserer seg med en offerrolle.

Et nytt kategorispråk blir født

For hvordan snakker man til en målgruppe som ikke ønsker å kommunisere? Eller som ikke erkjenner de har behov for kommunikasjon? Det ble viktig å gi tjenesten en identitet som ikke avslørte for mye. Et subtilt navn som kunne stå i «internettloggen» eller «adressefeltet». Navnet kunne ikke si noe om hva det handlet om, og nettsiden skulle være innafor å åpne på trikken uten at sidemannen fikk kjennskap til at innholdet handlet om vold og overgrep.

Navnet ble VO – forkortelse for vold og overgrep, et navn som sa nettopp det vi ønsket uten å si for mye. Fremfor å pirke i det mørke og vonde, skulle formspråket først og fremst gi uttrykk for beskyttelse og trygghet. Det myke og det nære.

All kommunikasjon rundt tjenesten ble utviklet for at vi ikke skulle støte fra oss målgruppen som vi visste var lite mottakelig for alt som kommuniserer vold mer eksplisitt. Vi valgte derfor å gå bort fra bilder, og heller fokusere på et anonymt, lyst og rent uttrykk med farger og tydelige, men enkle budskap.

I utviklingen av nettsiden ble små detaljer viktige - som adressefelt, beskrivelse i internettloggen og muligheten til å komme seg raskt vekk fra siden.

En ny tjeneste lanseres

1. oktober 2019 ble hjelpelinjen lansert på Oslo krisesenter av selveste statsministeren. Digitalt lanserte vi tjenesten med en lanseringsfilm som i stedet for å handle om de åpenbare argumentene for å bryte ut av et voldelig forhold, handlet ene og alene om hva som gjør at mange voldsutsatte blir værende.

Men, har subtilt blitt sett?

Ja. Det kan vi bekrefte. Fra første sekund vi åpnet linjene – til i dag. Innringere har vært alt fra personer som har vært ute for enkelthendelser eller utsatt i flere tiår. Til godt voksne som har vært utsatt hele livet.

Alle vi har truffet med lansering av tjenesten og kampanjen er alt annet enn tall. De er mennesker, personer som har tatt denne livsviktige første samtalen i veien ut av en voldelig relasjon. Viktigere resultater får du ikke.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Martine Skjekkeland

Martine Skjekkeland

Kreatør / AD