Miljørapport 2020

RENAS sin miljørapport 2020 er for første gang også digital – og vi inviterer deg med på en digital tidsreise. Scroll deg gjennom siden og få ulike historier basert på din alderskategorier.

Kunde RENAS

Hva Design og teknologi

Hyper har i en årrekke produsert miljørapporter for EE-returselskapet RENAS. RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav.

I miljørapporten deler man resultater av årets innsats, hva som er innsamlet og bearbeidet, og hvilke besparelser dette har betydd for miljøet.

Din elektriske reise

Miljørapporten 2020 er for første gang også digital. Innledningen byr på en «digital tidsreise» der leseren kan scrolle seg gjennom siden og få ulike historier basert på alderskategorier. Historiene tar for seg ulike elektriske artikler som leseren vil kjenne igjen fra sin barndom og ungdom, avhengig av når de er født. Uansett årskull vil man få oppsummert at elektriske artikler har hatt en betydning på måten vi lever og har levd på.

Temaet blir belyst også for å kunne stille spørsmålet om hva som har skjedd med alle de duppedittene vi har hatt gjennom et liv; Hvor ble det av DVD-spilleren og personsøkeren? Og hvor forsvant alle fasttelefonene?

RENAS samler blant annet denne type elektronikk, og ønsker derfor å belyse viktigheten av at det sorteres rett når tingene ikke lenger er i bruk. Etter den interaktive tidsreisen kommer leseren rett inn i årets miljørapport, med tall og fakta. Alt innholdet til den digitale rapporten er utviklet inhouse av Hyper.

Nysgjerrig på hvordan reisen din ser ut? Sjekk ut din digitale tidsreise og RENAS sin miljørapport.