Når ville du stoppet volden?

Vold i nære relasjoner skjer som regel innenfor fire vegger. Derfor tok vi med oss volden ut blant folk, og lot rett og slett mangfoldet av folk på Oslo Bussterminal interagere med fenomenet en hel uke. Plutselig skulle ventende reisende eksponeres for noe de ikke kunne se bort ifra.

Kunde Krisesentersekretariatet

Hva Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold

Sammen med Ocean Outdoor skapte vi en løsning som tok i bruk digitale skjermer i samspill med lyd for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å varsle ved mistanke om vold. På skjermen ble folk “flue på veggen” i en leilighet, der det ble vist et par i en voldsom dialog. Dialogen viste tegn til truende atferd og eskalerte stadig. Direkte foran skjermen var det montert en lyd-dusj som spilte av det ubehagelige lydbildet til krangelen. Her stod det også en installasjon med en tilhørende knapp som oppfordret til å bryte inn og stoppe volden. Forhåpentligvis ville forbipasserende trykke på knappen, og deretter eksponeres for hovedbudskapet: for noen kan det være helt avgjørende at nettopp du bryr deg for at volden skal ta slutt. På den måten kunne folk kanskje være litt mer erfarne neste gang de ble eksponert for en voldssituasjon.

Vold- og overgrepslinjen rapportere om 27% økning i telefoner og 12% økning i henvendelser på chat under kampanjeperioden.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Martine Skjekkeland

Martine Skjekkeland

Kreatør / AD