Ny visuell identitet

Vi hentet inspirasjon fra Arktis, laboratorier, solnedganger og soloppganger i NILU sin nye visuelle identitet.

Kunde NILU

Hva Design

Bakgrunn

Klima- og miljøinstituttet NILU jobber med forskning, tjenester og innovasjon innen fagområder som luftkvalitet, klimaendringer og miljøgifter – for å nevne noe. Fagmiljøene deres er blant de ledende i verden. Likevel er det få som kjenner til NILU. Nå har vi gitt NILU ny visuell identitet som skal tydeliggjøre hva de norske forskerne faktisk jobber med.

Oppgave

Vi skulle utvikle en ny visuell identitet som i sterkere grad gjenspeilte NILUs forsknings- og tjenestetilbud. Den nye identiteten skulle forankres i innsikt fra interne og eksterne studier, strategiske mål, posisjon, merkevareplattform, prioriterte historieområder og konsepter. Arbeidet inkluderer utvikling av ny logo, fargepalett, typografi, ikoner og grafiske elementer, samt retningslinjer for hvordan dette spiller sammen på alle kommunikasjonsflater.

Løsning

Luft er som regel gjennomsiktig og vanskelig å få øye på. Samtidig er luften altomsluttende og påvirker oss og alt i den kontinuerlig. Å jobbe med noe nærmest usynlig og umerkbart, men som er i konstant bevegelse og er såpass utslagsgivende for livskvaliteten vår, kan være utfordrende å kommunisere. Forskningen til NILU handler om å avdekke hvordan mennesker, klima og miljø påvirker hverandre. Dette ville vi også få frem i den visuelle identiteten, gjennom bruk av positiv og negativ form. Hvordan påvirker de hverandre og hvilke muligheter gir det oss når det kombineres? Det ga oss ikke bare fleksibilitet til å sette innhold i system, men også en dynamikk og energi som gjenspeiler nettopp det NILU forsker på: alt rundt oss. For selv i et organisk miljø som naturen er, finnes det ufravikelige regler og prinsipper som styrer.

Logo

Buen har vært et bærende element i NILUs visuelle historie og symboliserer himmelen og NILUs forskning for bedre klima, miljø og livskvalitet. Vi valgte å videreføre buen, men implementere den i typografien. Typografien er stilren med god balanse mellom rette og buede former. Det enkle formspråket gjør den tidløs og ikke minst lesbar i alle størrelser, noe som gir den høy bruksverdi.

Fargepalett

Fargepaletten tar utgangspunkt i NILUs hverdag hvor vi har hentet inspirasjonen fra himmelen, havet, atmosfæren, naturen, fra urbant til Arktis, fra soloppgang til solnedgang, fra laboratoriet til ute i felt.

Grafisk element og gridsystem

Det grafiske elementet tar utgangspunkt i logoens form og bevegelse. Det brukes som et funksjonelt element som setter premissene for plassering av innhold i layout.

Flaten og logoens bredde bestemmer hvordan et grid skal settes opp. Det visuelle elementet kan brukes både i solid form og lette streker. Dette gir en fleksibilitet for å sette innhold i system, samtidig som du kan tone det både opp og ned etter behov.

Formens enkelhet og fleksible bruk, gir identiteten et dynamisk og solid uttrykk som er lett å huske.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Marie Bjørnskau

Marie Bjørnskau

Prosjektleder