Ny visuell identitet

Vi hentet inspirasjon fra Arktis, laboratorier, solnedganger og soloppganger i NILU sin nye visuelle identitet.

Kunde NILU

Hva Design

Klima- og miljøinstituttet NILU jobber med forskning, tjenester og innovasjon innen fagområder som luftkvalitet, klimaendringer og miljøgifter – for å nevne noe. Fagmiljøene deres er blant de ledende i verden. Likevel er det få som kjenner til NILU. NILU ønsket en ny visuell identitet som skulle tydeliggjøre hva de norske forskerne faktisk jobber med.

Luft er som regel gjennomsiktig og vanskelig å få øye på. Samtidig er luften altomsluttende og påvirker oss og alt i den kontinuerlig. Å utforme noe som er tilnærmet usynlig og umerkelig, men som samtidig er i konstant bevegelse og utslagsgivende for livskvaliteten vår, kan være utfordrende å illustrere. Forskningen til NILU handler om å avdekke hvordan mennesker, klima og miljø påvirker hverandre. Dette ville vi også få frem i den visuelle identiteten, gjennom bruk av positiv og negativ form. Hvordan påvirker de hverandre og hvilke muligheter gir det oss når det kombineres? Det ga oss ikke bare fleksibilitet til å sette innhold i system, men også en dynamikk og energi som gjenspeiler nettopp det NILU forsker på: alt rundt oss. For selv i et organisk miljø som naturen er, finnes det regler og prinsipper som styrer.

NILU blir ny

Buen har vært et bærende element i NILUs visuelle historie og symboliserer himmelen, men samtidig også NILUs forskning for bedre klima, miljø og livskvalitet. Vi har valgt å videreføre buen i logoens typografi og som et funksjonelt element som setter premissene for plassering av innhold.

Fargepaletten tar utgangspunkt i NILUs hverdag. Vi har hentet inspirasjon fra himmel, hav, atmosfære og natur. Fra det urbane bylivet til øde landskap i Arktis. Fra soloppgang til solnedgang. Og fra laboratoriet til oppgaver ute i felt.

Formens enkelhet og fleksible bruk gir identiteten et dynamisk og solid uttrykk som er lett å huske.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Marie Bjørnskau

Marie Bjørnskau

Prosjektleder