På tomannshånd med voldsofre

Hver fjerde kvinne i Norge har opplevd en eller annen form for vold, eller trusler om vold, og hver tiende kvinne har opplevd alvorlig vold eller overgrep. Og man antar skyhøye mørketall. Hvordan finne dem når vi ikke en gang vet hvem de er?

Kunde Krisesentersekretariatet

Hva Konsept, kampanje og innhold

VO-linjen er en hjelpelinje for mennesker som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Hjelpelinjens målgruppe er konkret, samtidig som den er ukjent – vold og overgrep treffer på tvers av demografi og samfunnsgrupper. Det er utfordrende å nå de utsatte når vi ikke vet hvem de er, eller hvor de befinner seg. Og kanskje aller mest, fordi de store deler av døgnet er umottakelige for hjelp, fordi de er sammen med overgriper.

Med konkrete målgruppekjøp ville vi stå i fare for å miste flere av dem vi ønsket å nå. For å finne dem, var vi derfor avhengige av å gå bredt ut. Og aller viktigst, få målgruppa på tomannshånd, når de var alene, og ikke sammen med voldsutøver. Løsningen ble derfor en landsdekkende utendørskampanje, med animerte tekstbudskap, etter definerte regler basert på sted og tid. For eksempel budskap tilpasset morgenrush eller hjem fra jobb på T-banestasjonene, dagtid på kjøpesenter og flyavganger relatert til jobb- eller annen reise der målgruppa mer sannsynlig er alene.

Utendørsreklame tilbyr en anonymitet som oppsøking på internett ikke gjør. Det er viktig at vår synlighet ikke setter de voldsutsatte i fare.
Julie Haatuft, prosjektleder for VO-linjen.

De sobre budskapene ble utformet med tanke på målgruppas modus – voldsutsatte identifiserer seg nemlig sjeldent med offerrollen. Årsaken er sammensatt, det er blant annet belastende å innrømme overfor seg selv hva man står i, og hvorfor man gjør det, og man går med et stadig håp om at ting skal bedre seg. Derfor ser man at klassisk voldsofferkommunikasjon med blålys, blåveiser og svake og ihjelslåtte ofre ikke treffer eller fører til handling. Med hverdagslige budskap med en overraskende vending ville vi fange oppmerksomhet og treffe kjernen i problemet – at enkelte mennesker dessverre føler seg tryggere utenfor det som skal være tryggest, nemlig sitt eget hjem.
Vi er takknemlige for en utendørsreklame som ikke legger igjen spor i form av algoritmer eller logg hos den voldsutsatte.
Julie Haatuft, prosjektleder for VO-linjen.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Martine Skjekkeland

Martine Skjekkeland

Kreatør / AD