Prosjekt Fareblind

«Prosjekt Fareblind» er en digital testlab som lar bygge- og anleggsarbeidere gjøre noe de absolutt ikke kan eller vil på arbeidsplassen: Leke med døden.

Kunde Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Hva Konsept, kampanje og innhold / Design og teknologi

Hvert år dør 6-8 personer på norske bygge- og anleggsplasser. I ulike rapporter og analyser pekes det på to hovedutfordringer når det gjelder sikkerheten i næringen: manglende kompetanse og mange ulike aktører på hvert enkelt prosjekt. En samlet byggenæring så behovet for et grunnleggende sikkerhetskurs som for første gang skulle skape en felles sikkerhetskultur på tvers av aktører. Felles kompetanse og risikoforståelse skulle gi grunnlag for bedre samspill mellom aktørene.

I atferdspsykologien finnes det et begrep som kalles habituering: at du over tid blir så vant til dine omgivelser at du begynner å overse detaljer. Dette er en naturlig prosess som bor i oss alle, men som kan få fatale konsekvenser i yrker der man stadig er omgitt av farer. For å synliggjøre dette for bygge- og anleggsarbeiderne skapte vi et nytt begrep: fareblind.

En digital testlab

For å gi målgruppen «synet» tilbake, gjorde vi noe tradisjonelle sikkerhetskurs kvier seg for: vise hva som faktisk skjer når en menneskekropp møter kreftene den omgis av på arbeidsplassen. «Crash test David», en virkelighetstro testdukke, ble født – og så drept. Fordi skal man påvirke adferden, må det sterke inntrykk til. Vi gjenskapte seks ekte byggeplasser, utsatte David for seks reelle ulykker og dokumenterte alt i sakte film. Sammen med en lege og basert på skadeomfanget, skrev vi deretter filmmanuset til «Eksperten» som skulle kommentere ulykken live.

Filmene utgjør kjernen i den digitale testlaben «Prosjekt Fareblind», der målgruppen tvinges til å bryte sikkerhetsreglene og oppleve konsekvensene av det. Etter hver ulykke, får de gi David en ny sjanse og sikre ham fra en sikker død.

En gamechanger for bransjen

Vi tror på at sterke opplevelser setter spor og holder på oppmerksomheten. I «Prosjekt Fareblind» gir vi ansatte muligheten til å utforske det uhyggelige møtet mellom kropp og kraft. De opplever hvor lite verneutstyr har å si i slike tilfeller og bygger en forståelse om at arbeidssikkerhet handler mer om hvordan du oppfører deg, og mindre om hva du tar på deg.

For å motivere målgruppen til å gjennomføre hele opplæringen, er «Prosjekt Fareblind» designet på suksessoppskriften til strømmetjenestene. Borte er lange introtekster, rotete navigasjon og klikk videre-oppgaver. I stedet løftes innholdet opp som selve kursgrensesnittet, der filmene er menyknapper, episodene avløser hverandre og innholdet krever interaktivitet for å få vise hele handlingen. Samlet dytter disse kurselementene den ansatte gjennom kurset mot fullført opplæring, slik man drives gjennom en serie i en typisk strømmetjeneste.

Nå snakker alle om fareblind, som om ordet alltid hadde vært der, og alle skjønner umiddelbart hva vi mener. Vi tror at Prosjekt Fareblind vil bidra til å redde liv.
Lene Jønsson, Daglig leder, Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Allerede testet av tusen

«Prosjekt Fareblind» ble lansert under den årlige HMS-konferansen i november 2019. Siden da har i underkant av 49 000 ansatte i byggenæringen gjennomført opplæringen, med mellom 100 og 200 daglige gjennomføringer av kurset. Satsingen er blitt svært godt mottatt og effekten er merkbar: «fareblind» er allerede et etablert begrep på flere bygge- og anleggsplasser.

Priser

Max Marketing Mix

Magnet Awards

Max Marketing Mix 2019

Gull, internmarkedsføring

Magnet Awards 2020

Sølv, årets kampanje overfor egne ansatte

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Øistein Skeie

Øistein Skeie

Kreatør / Tekstforfatter

Dennis Tönnkvist

Dennis Tönnkvist

Kreatør / AD