Takk for at du tenker tog

Tog må tidvis tåle mye pepper og negativ kritikk for forsinkelser, buss for tog og feil på linjen. Go-Ahead, Norges nye togaktør, ønsket derfor en kampanje som tok sikte på å styrke merkevaren og bygge kategorien slik at flere velger tog. Er det én ting alle togaktører, tross kritikken, er stolte av å ha med på reisene, så er det at toget er og blir miljøvennlig.

Kunde Go-Ahead

Hva Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold

Takk for at du tenker miljø, takk for at du tenker tog

Budskapet i denne kampanjen skulle snakke til holdningene, men også bekymringene folk flest har til tog. Vi ønsket å ta målgruppen på alvor, og møte dem på en ærlig og transparent måte. Vi valgte å ikke legge skjul på, men heller snakke om at tog ikke alltid er det optimale alternativet. Men det er likevel det beste, sett i en større sammenheng. Kampanjen ble lansert med en hovedfilm. Videre tar vi målgruppen gjennom en hel «kundereise» av innhold som støtter og gir et dypdykk i hvorfor toget er et grønnere alternativ.

Vi produserte også flere nedklippete versjoner av hovedfilmen, tilpasset premissene for hver kanal (Facebook, Instagram og Snapchat). For å komplimentere filmmaterialet, ble det produsert artikler under samme grønne tematikk. Mot slutten av kundereisen fikk målgruppen mer taktiske budskap for grønnere reiser.

Neste stasjon fremtiden

Budskapet i filmene formidles av unge, oppriktige tog- og miljøentusiaster langs Sørtoget. Autentisiteten har vært viktig i denne kampanjereisen. Ungdommene som ble valgt ut har rett dialekt, lokalt tilpasset. Selv musikken er erkelokal; den er nemlig produsert av en av de unge lovende aktørene i filmen.

Også lokalt fortalt

Kampanjen gikk i digitale kanaler, og hadde et lokalt fokus på alle som bor langs Sørlandsbanen som samtidig er potensielle brukere av Sørtoget.

Vil du vite mer?
Snakk med oss