Takk for at du tenker tog

Tog må tidvis tåle mye pepper og negativ kritikk for forsinkelser, buss for tog og feil på linjen. Go-Ahead, Norges nye togaktør, ønsket derfor en kampanje som tok sikte på å styrke merkevaren og bygge kategorien slik at flere velger tog. Er det én ting alle togaktører, tross kritikken, er stolte av å ha med på reisene, så er det at toget er og blir miljøvennlig.

Kunde Go-Ahead

Hva Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold

Takk for at du tenker miljø, takk for at du tenker tog

Budskapet i denne kampanjen skulle snakke til holdningene, men også bekymringene folk flest har til tog. Vi ønsket å ta målgruppen på alvor, og møte dem på en ærlig og transparent måte. Vi valgte å ikke legge skjul på, men heller snakke om at tog ikke alltid er det optimale alternativet. Men det er likevel det beste, sett i en større sammenheng. Kampanjen ble lansert med en hovedfilm. Videre tar vi målgruppen gjennom en hel «kundereise» av innhold som støtter og gir et dypdykk i hvorfor toget er et grønnere alternativ.

Vi produserte også flere nedklippete versjoner av hovedfilmen, tilpasset premissene for hver kanal (Facebook, Instagram og Snapchat). For å komplimentere filmmaterialet, ble det produsert artikler under samme grønne tematikk. Mot slutten av kundereisen fikk målgruppen mer taktiske budskap for grønnere reiser.

Neste stasjon fremtiden

Budskapet i filmene formidles av unge, oppriktige tog- og miljøentusiaster langs Sørtoget. Autentisiteten har vært viktig i denne kampanjereisen. Ungdommene som ble valgt ut har rett dialekt, lokalt tilpasset. Selv musikken er erkelokal; den er nemlig produsert av en av de unge lovende aktørene i filmen.

Også lokalt fortalt

Kampanjen gikk i digitale kanaler, og hadde et lokalt fokus på alle som bor langs Sørlandsbanen som samtidig er potensielle brukere av Sørtoget.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Kristin Selfors

Kristin Selfors

Kreatør / Tekstforfatter