Taushet tar liv 2021

Hvordan skulle vi minne folk flest på å bruke stemmen sin i møte med voldsutsatte?

Kunde Krisesentersekretariatet

Hva Film, foto og motion / Konsept, kampanje og innhold

Utfordring

Vold i nære relasjoner er tung tematikk. Det handler ofte om voldsutsatte som føler på skam og skyld, voldsutsatte som er redde for konsekvensene det kan få å melde ifra, eller voldsutsatte som rett og slett ikke vet at de blir utsatt for vold. Med andre ord kan det være vanskelig for en voldsutsatt å si ifra om det som skjer, eller bryte ut av en voldelig relasjon. Dette legger derfor et ekstra ansvar på dem som står rundt om å se, lytte, spørre og si ifra. Men hvordan gjør vi folk flest bevisste dette ansvaret?

Løsning

I fjor valgte vi å sende ut nabovarsler for å vekke den norske nabolagsånden i en tid der naboen kanskje var den eneste som fikk med seg hva som skjedde i de tusen hjem. I år ville vi treffe en ekstra nerve, og vekke enda flere følelser for å minne folk flest på at man aldri må slutte å spørre, se etter, være nysgjerrig og melde ifra. Suzanne Vega klarte det med «Luka» i 1987. Så kanskje vi kunne klare det med «Luka» i 2021?

Sammen med Ingebjørg Bratland og Espen Lind produserte vi en nyinnspilling av «Luka» – på norsk, selvfølgelig. Resultatet ble både låt og musikkvideo, som ble lansert på FN’s internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25. november. Låten ble sluppet på Youtube, Spotify og der du ellers streamer musikk. Låten fikk også et verdig liv på radio, og ble akkompagnert med kunnskapsbyggende innhold på sosiale medier.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver

Martine Skjekkeland

Martine Skjekkeland

Kreatør / AD