Vi må snakke om 5G

Fordi det vanker noe usikkerhet rundt hva 5G egentlig er, og hvorfor det skal være så mye bedre enn de tidligere G-ene.

Kunde Telenor

Hva Konsept, kampanje og innhold

Da vi fikk i oppgave å lage Telenors nyeste 5G-kampanje mot B2B-markedet, var det behov for å hjelpe bedrifter å se mulighetene i den nye G-en. For det er jo mange som snakker om 5G her og fem G-er der, men hva betyr det egentlig? Det er alvor nå. Vi må endre måten norsk næringsliv snakker om 5G på. 5G er noe alle bedriftsledere må forholde seg til for ikke å bli forbikjørt i både nåtidens og fremtidens marked. I næringslivet ligger det uendelig med nye muligheter, og nettopp disse skal kampanjen sette fokus på.

«Vi må endre måten norsk næringsliv snakker om 5G på.»

Derfor må vi snakke om 5G

Vi må snakke om 5G. For det er mer enn nok å snakke om. Og i og med at 5G er nå (ikke langt inn i fremtiden), er det er det på høy tid å snakke om de konkrete mulighetene den nye teknologien gir. Med iver og entusiasme! For 5G kan bety mye for bransjene og næringene der ute – og ikke minst for det norske folk. «Vi må snakke om 5G» sier både noe om viktigheten av 5G, og om at samtalen ikke er tatt på ordentlig ennå.

Uttak

Gjennom flere filmer blir vi kjent med både ansatte og sluttbrukere som har fått en bedre hverdag ved hjelp av 5G. Filmene følges opp av et dyptgående innholdsunivers om hvordan Norges fremste virksomheter bruker 5G i dag og om spennende pilotprosjekter som baner vei for hvordan vi skal bruke 5G i morgen. Slik viser kampanjen hvor mye 5G faktisk kan bety for en bedrift, en pasient eller til og med et land – og selvfølgelig hvorfor vi må snakke om 5G.

Innhold

Vi produserte også en solid pakke med innhold og artikler som styrker påstandene og bygger troverdighet til Telenor som markedsleder på 5G. Vi satte oss dypt inn i teknologien for å virkelig skjønne muligheten, men viste samtidig at vi måtte forklare den på en enkel og lettfattelig måte slik at målgruppen får økt sin kunnskap og forståelse av de nye mulighetene 5G gir.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Una Solbakken Grosch

Una Solbakken Grosch

Prosjektleder og fagleder

Johanna Nordberg Aas

Johanna Nordberg Aas

Strategisk rådgiver