Vinn-Vinn

LO og NHO hadde som mål å øke ungdommens kunnskap om arbeidslivet og hvordan det er blitt slik. Svaret ble Vinn-Vinn, et deldigitalt klasseromsspill som tar elevene med på en reise gjennom norsk arbeidslivshistorie fra sent 1800-tallet frem til i dag.

Kunde LO og NHO

Hva Konsept, kampanje og innhold / Design og teknologi

Bakgrunn og utfordring

Basert på kvalitative og kvantitative data gjennomført av Kantar TNS, fremstår ungdommens kunnskap om arbeidslivet som lav. De har lite kjennskap til sentrale aktører som LO og NHO, om trepartssamarbeidet med Staten og det er stor forvirring rundt begrepsbruk.

LO og NHO kom derfor til Hyper med følgende oppgave: Hvordan øke ungdommens kunnskap om arbeidslivet i dag, og hvordan det er blitt slik?

Løsning

Løsningen ble Vinn-Vinn, et deldigitalt klasseromsspill rettet mot elever i videregående skoler. I Vinn-Vinn får hver elev utdelt en mobiltelefon, som fungerer som et digitalt spillkort, samt tildelt en rolle som arbeidsgiver eller arbeidstaker. Gjennom tre akter spiller de seg gjennom et fiktivt arbeidsliv basert på den norske arbeidslivshistorien frem til i dag, og får kjenne på hvordan det er å skulle stå på krava samtidig som de må samarbeide med motparten for å løse konflikter.

Konseptuelt handler spillet først og fremt om balanse. Et arbeidsliv etter den norske modellen fordrer en jevn maktbalanse mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Spillets visuelle konsept er derfor utformet for å underbygge denne læringen, i tillegg til å tydeliggjøre designets praktiske funksjoner. Korte animasjonsfilmer med historiske tilbakeblikk bidrar underveis til å forklare det elevene har vært med på i hver akt og sette det inn i et dagsaktuelt perspektiv.

Vinn-Vinn er et «non-zero sum»-spill og målet er at elevene skal forstå at gevinsten blir større om man jobber sammen om felles goder fremfor å kjempe hver for seg for egen vinning.

Hva synes elevene?

Den største utfordringen er å fange og holde på elevenes oppmerksomhet, og ikke minst gjøre læringen om norsk arbeidsliv spennende. Klarer Vinn-Vinn det? Her kan du høre selv om hva elevene syns.

Vil du vite mer?
Snakk med oss

Øistein Skeie

Øistein Skeie

Kreatør / Tekstforfatter