Disse bransjene må ta grep for ikke å miste attraktiv kompetanse

Kun ansatte som jobber med helse, omsorg og undervisning hevder unisont at de er viktige for arbeidsgiveren sin. Flere andre bransjer sliter med selvtilliten.

Tekst

Publisert 10. oktober 2021

I en arbeidslivsundersøkelse gjennomført av analyseselskapet Advicia i samarbeid med Hyper, kommer det tydelig frem at flere bransjer har lav selvtillit i forhold til å beholde viktig kompetanse de neste årene.

Undersøkelsen ble gjennomført er landsrepresentativ for privat sektor i Norge.

Anders Von Krogh er rådgiver i Advicia, og han roper et aldri så lite varsko både til mediebransjen og til flere andre.

– Når vi spør respondentene om de tror virksomheten de jobber i vil klare å beholde ansatte med viktig kompetanse de neste to-tre årene, er det fem bransjer som kommer ut med lav score. Ansatte i media/reklame, apotek/skjønnhet, bygg/anlegg, transport og reiseliv/horeca har liten tro på at deres arbeidsplass klarer å beholde viktig kompetanse de neste 2-3 årene. Det er litt urovekkende for disse bransjene, sier rådgiveren.

Von Krogh tror det kan være en sammenheng mellom dette og bransjenes evne til å jobbe målrettet og systematisk med faglig utvikling.

– Vi vet at det å utvikle seg på jobb er en faktor som bidrar til lojalitet. Derfor er det interessant å se at det er akkurat de samme bransjene som scorer lavt på spørsmål om virksomheten de jobber i legger til rette for faglig utvikling. Det er faktisk en grunn til å ta seg selv skikkelig i nakken, sier Anders Von Krogh.

Industrien oppleves trygg

Nordmenn er ikke veldig redde for arbeidsplassene sine egentlig. Ansatte i industrien scorer høyt på spørsmål om de opplever sin arbeidsplass som trygg og solid. Men det er de samme fem bransjene som tviler.

Aller verst står det naturlig nok til innen reiseliv og tjenesteyrkene som er hardt rammet av pandemien, men ansatte innen bygg og anlegg, transport og media/reklame nøler også med å omtale arbeidsplassen sin som solid.

– Det er spesielt interessant dette med transportnæringen. Er det noen vi er helt avhengige av nå, så er det jo de som sørger for logistikken i samfunnet, og som får fraktet varer fra A til Å, sier Von Krogh.

Hvor viktig er det å være stolt av jobben?

Jobb og identitet er knyttet sterkt sammen, og det er stor enighet om at engasjement og stolthet fører til lojale medarbeidere – og dermed til lavere turnover. Transportsektoren kommer dårligst ut av alle bransjer når de ansatte blir spurt om de føler seg viktige for virksomheten de jobber i og på om de er stolte av arbeidsplassen sin.

Det er ganske paradoksalt nå Posten melder om 42 prosent økning på pakker fra netthandel sammenliknet med samme tid i fjor. PostNord forventer i følge NRK 300 – 400 prosent vekst innen hjemlevering i forhold til dagens nivå.

Likevel kommer transportsektoren også dårligst ut når det gjelder å oppfatte egen arbeidsplass som attraktiv, og scorer nesten like lavt som reiselivsbransjen i forhold til om arbeidsplassen klarer å beholde ansatte med viktig kompetanse.

Undersøkelsen viser at helsearbeidere både er stolte og føler seg viktige – og de får tilsvarende mye oppmerksomhet og skryt i media. Hvorfor ser vi ikke denne effekten hos de som sørger for at det er mat i butikkene, at varer blir levert hjemme på døra og at smittevernsutstyr kommer frem til sykehusene?

– Det er vanskelig å si, men det har trolig å gjøre med en omdømmeutfordring. Men det er det mulig å gjøre noe med! sier Anders Von Krogh.

Paradoks i forhold til attraktivitet og lojalitet

Alle selskaper tilstreber å være en attraktiv arbeidsplass for sine ansatte – og for potensielt nye medarbeidere. Men hvordan vurderer de ansatte selv virksomhetenes attraktivitet?

Rådgiver Anders Von Krogh peker på at her avdekker undersøkelsen et aldri så lite paradoks.

– Vi ber respondentene ta stilling til utsagnet «Vår virksomhet er en svært attraktiv attraktiv arbeidsplass». Her ser vi at bygg- og anlegg, transportnæringen og reiseliv scorer lavt. Ansatte i apotek, tjenesteyrker og i media/reklame hevder å ha ganske så attraktive arbeidsplasser. Det er interessant, fordi når vi ber dem vurdere sin egen arbeidsplass opp mot konkurrentene i samme bransje, snur hele bildet seg for ansatte innen tjenesteyrkene, forklarer rådgiveren.

Ingen bransjer får toppscore når det gjelder lojalitet til egen arbeidsgiver sammenlignet med konkurrenter. Ansatte innen telekommunikasjon og IT topper denne listen som indikerer lojalitet til egen arbeidsgiver. Det er ikke tilfelle for alle bransjer.

– Vi ser at bransjene bygg/anlegg, transport og reiseliv/horeca har ansatte som like gjerne kunne jobbet hos konkurrentene. Men det er både merkelig og litt oppsiktsvekkende at de ansatte innen tjenesteyrkene (apotek, skjønnhet, frisører, hud- og hårpleie) også skuler til konkurrentene - på tross av at de ser sin egen arbeidsplass som attraktiv. Det kan tyde på en stolthet knyttet til yrket, heller enn til arbeidsplassen, avslutter Anders Von Krogh.

Vil du se hele undersøkelsen? Eller snakke mer med oss om employer branding?